Spotkanie opłatkowe w KP PSP Sejny

Spotkanie opłatkowe w KP PSP Sejny

22 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Sejnach odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Oprócz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP PSP Sejny, w spotkaniu wziął udział Kapelan sejneńskich strażaków - Ksiądz Proboszcz parafii sejneńskiej, emeryci oraz przedstawiciele Zarządu Pow...

więcej

Spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Karolinie

Spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Karolinie

20 grudnia w Szkole Podstawowej Karolin odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe podczas którego zostały wręczone kalendarze strażackie na 2018 r. W spotkaniu udział wzięli Ksiądz Proboszcz Parafi Karolin, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród, Dyrektor i Rada Pedagogiczna szkoły oraz uczniowie, Z-ca Komendanta i D-ca JRG PSP Sejny.

więcej

Kontakt

Adres do korespondencji: Komenda Powiatowa PSP w Sejnach ul. Strażacka 2 16-500 Sejny Stanowisko Kierowania: tel. (87) 5163830 i (87) 5163831 FAX: (87) 5 163 850 kppspse.sk@straz.bialystok.pl   Sekretariat: tel. (87) 5 163 840 FAX: (...

więcej

Przekazanie kalendarzy w Szkole Podstawowej w Sejnach

Przekazanie kalendarzy w Szkole Podstawowej w Sejnach

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach odbyło się spotkanie z Dyrekcją oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej podczas którego wręczone zostały kalendarze strażackie na rok 2018. Podczas spotkania omówiono umieszczone z drugiej st...

więcej

Ćwiczenia ewakuacji oraz przekazanie kalendarzy w Szkole Podstawowej Żiburys w Sejnach

Ćwiczenia ewakuacji oraz przekazanie kalendarzy w Szkole Podstawowej Żiburys w Sejnach

W dniu 12 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej z Litewskim Językiem Nauczania „Żiburis” w Sejnach odbyło się spotkanie z Dyrekcją oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej podczas którego wręczone zostały kalendarze na rok 2018. Omówiono umieszczone z drugiej strony kalendarza konkursy ogłoszone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Podczas spotkania została przedstawiona propozycja odwiedzenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sejnach celem zapoznania się z pracą strażaka oraz sprzętem będącym na wyposażeniu JRG.

więcej

Przekazanie kalendarzy – Szkoły w Krasnowie, Puńsku i w Sejnach

Przekazanie kalendarzy – Szkoły w Krasnowie, Puńsku i w Sejnach

W dniu 7 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Krasnowie, Szkole Podstawowej w Poćkunach oraz Gimnazjum w Sejnach odbyły się spotkania z Dyrekcją oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej Szkół podczas których wręczone zostały kalendarze na rok 2018. Omówiono umieszczone z drugiej strony kalendarza konkursy ogłoszone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Podczas spotkania została przedstawiona propozycja odwiedzenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sejnach celem zapoznania się z pracą strażaka oraz sprzętem będącym na wyposażeniu JRG.

więcej

Przekazanie kalendarzy w szkołach – Puńsk i Widugiery

Przekazanie kalendarzy w szkołach – Puńsk i Widugiery

W dniu 24 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Puńsku i Szkole Podstawowej w Widugierach odbyły się spotkania z Dyrekcją oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej Szkół podczas których zostały wręczone kalendarze na rok 2018. Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Mariusz Cichosz omó...

więcej