Zakończenie szkolenia dowódców OSP

W dniu 29 września 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sejnach zostało zakończone szkolenie „Kierowanie działaniem ratowniczym dla członków OSP”. Celem szkolenia było zapoznanie strażaków ratowników OSP z następującymi zagadnieniami:

– Musztra w Ochotniczej Straży Pożarnej

– Prawa i obowiązki KDR podczas prowadzenia działań ratowniczych

– Rozpoznanie i prowadzenie działań ratowniczych podczas lokalnych podtopień i powodzi

– Kierowanie działaniami ratowniczymi

– Wprowadzanie decyzji podczas akcji gaśniczych

– Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń chemiczno-ekologicznych

– Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym

– Ewakuacja osób poszkodowanych z dysfunkcjami

– Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania

– Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych

– Kierowanie działaniami na przykładzie wybranych akcji ratowniczych

– Współpraca z mediami

Szkolenie przeprowadzono weekendowo  w okresie   21 – 22 września 2019 r. i  28-29 września 2019 r. Kurs został zorganizowany i przeprowadzony przez funkcjonariuszy  komendy PSP
w Sejnach, zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego przystąpiło 17 druhów z terenu powiatu sejneńskiego. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym. W zakończeniu szkolenia i w uroczystym wręczaniu dyplomów uczestniczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach st. kpt. Roman Roszkowski oraz Dowódca Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Sejnach
kpt. Daniel Sapiega. Uczestnikom szkolenia gratulujemy zdanego egzaminu, uzyskanych  kwalifikacji oraz  poszerzenia  wiedzy.

 

opracowanie: mł. kpt. Henryk Hołdyński

zdjęcia: KP PSP w Sejnach
List Premiera skierowany do druhów Ochotniczych Straży Pożarnej

http://straz.bialystok.pl/2019/09/27/list-premiera-do-druhow-osp/

źródło: KW PSP w Białymstoku
II etap naboru wniosków o dofinansowanie dla OSP

Poniżej publikujemy list wiceministra Jarosława Zielińskiego w sprawie II etapy naboru wniosków o dofinansowanie dla jednostek OSP.

List ministra dofinansowanie OSP
Spotkanie dotyczące dofinansowania działalności OSP

21 września 2019 roku w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  w związku  ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Ustawy z dn. 31.07.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Ustawa nałożyła na jednostki OSP nowe zadania, na realizację  których jednostki otrzymały środki finansowe z budżetu państwa.

Na ręce prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego i suwalskiego (łącznie 107 jednostek) zostały wręczone informacje dotyczące przyznania środków na realizację zadań uwzględnionych we wnioskach. W pierwszej turze składania wniosków kwota dofinansowania na jednostkę OSP wyniosła maksymalnie 5000 zł.

Pieniądze z dofinansowania pozwolą na realizację zadań związanych
z organizowaniem:

– przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie  sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,

– przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

– upowszechniania i wspierania form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

– propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski  żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W spotkaniu uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poseł RP Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Zdzisław Czakis, samorządowcy oraz druhowie OSP.

źródło:  KM PSP Suwałki
Pożar budynku mieszkalnego w dniu 19.09.2019 w miejscowości Markiszki gmina Sejny.

19 września 2019 roku przed północą Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach otrzymało zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego, drewnianego w miejscowości Markiszki gm. Sejny.

Do pożaru zadysponowano dwa samochody z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sejnach i trzy samochody z Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym OSP Berżniki, OSP Giby i OSP Ogrodniki. Po dotarciu pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej na miejsce zdarzenia, strażacy zastali całkowicie objęty pożarem, drewniany budynek mieszkalny. Mieszkańcy budynku ewakuowali się przed przybyciem strażaków.

Działania zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Sejn i Ochotniczych Straży Pożarnych polegały na podaniu prądów gaśniczych wody na palący się budynek. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do częściowej rozbiórki budynku. Przyczynę pożaru ustala Policja.

Opracowanie: st. kpt. Roman Roszkowski
Zdjęcia: KP PSP Sejny
Człowiek wpadł do Studni w miejscowości Wierśnie

17 września 2019r. w godzinach rannych dyżurny SK KP PSP w Sejnach otrzymał telefon z informacją, że w miejscowości Wierśnie człowiek wpadł do studni i nie może z niej wyjść. W zdarzeniu brały udział  łącznie 3 zastępy straży pożarnej, w tym 2 z JRG Sejny oraz 1 z OSP Giby. Działania straży pożarnej polegały na wyciągnięciu przytomnego mężczyznę ze studni, a następnie przekazaniu go dla ratowników ZRM, przybyłych na miejsce zdarzenia.

Opracował: mł. ogn. Tomasz Leonowicz
Utonięcie w rzece Marycha

Doszło dziś do kolejnego w tym roku wypadku nad wodą.  Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach przed godzina 10 wpłynęło  zawiadomienie o tonięciu mężczyzny w miejscowości Zelwa. Ze zgłoszenia wynikało, że osoba wypadła z łódki i potrzebuje natychmiastowej pomocy. Pomimo szybkiej interwencji ratowników, wyłowienia mężczyzny z rzeki i udzielaniu mu pierwszej pomocy  lekarz stwierdził zgon. Ofiarą okazał się turysta wypoczywający w okolicy.  W akcji brały udział cztery zastępy ratowniczo-gaśnicze straży pożarnej, dwa patrole Policji a także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na terenie całego kraju od 1 czerwca 2019 utonęły 266 osoby.  Służby ratownicze w dalszym ciągu apelują o rozwagę i ostrożność podczas odpoczynku nad wodą.

Opracował: mł. kpt. Henryk Hołdyński
Zdjęcia: KP PSP Sejny

 
Awaria na stacji paliw

W dniu 29 sierpnia 2019r. dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej PSP w Sejnach otrzymał zawiadomienie o nieszczelności instalacji dystrybutora LPG stacji paliw w miejscowości Giby.  

Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Sejnach, OSP Giby oraz zastęp chemiczny z Komendy Miejskiej w Suwałkach.  Po dojeździe zastępów określono wielkość  zagrożenia i wydzielono strefy niebezpieczne. Zabezpieczono miejsce zdarzenia do momentu przyjazdu i usunięcia awarii przez serwis odpowiedzialny za instalację technologiczną. Po zakończonej pracy oddano stację paliw do użytku a zastępy wróciły do baz macierzystych.

Opracował: mł. kpt. Henryk Hołdyński
Zdjęcia: KP PSP Sejny
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

 

Słowo wstępne

Tryb i zasady udzielania dotacji

Wniosek

Przykładowy wniosek
Pożar budynku mieszkalnego w Krasnopolu

24 sierpnia 2019r. do dyżurnego SK KP PSP Sejny wpłynęła informacja o pożarze budynku mieszkalnego, konstrukcji drewnianej w miejscowości Krasnopol. Na miejscu zdarzenia działały łącznie 4 zastępy straży pożarnej. Budynek był całkowicie objęty ogniem, w środku nie było żadnych osób. Działania straży pożarnej polegały na ugaszeniu pożaru, a następnie przystąpieniu do rozbiórki nadpalonych elementów konstrukcji połączonych z ich dogaszaniem. Przyczyny powstania zdarzenia ustala policja.

Opracował: mł. ogn. Tomasz Leonowicz
Zdjęcia: st. str. Buchowski Rafał