Kampania „STOP pożarom traw”

22 marca 2019 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim zainaugurowali kampanię społeczną „STOP pożarom traw”!

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Mimo rosnącej świadomości społecznej w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię. Rozpoczęcie kampanii przeciwko wypalaniu traw w marcu nie jest przypadkowe. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. W 2018 roku podlascy strażacy odnotowali 933 pożarów traw i nieużytków, co stanowi 23,4 % wszystkich pożarów w woj. podlaskim. Średnio akcja gaśnicza pożaru traw trwała 18 minut i 35 sekund, a strażacy wyjeżdżali do niej średnio co 9 godzin i 22 minuty.
Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 7 osób, a 81 zostało rannych z czego 11 w województwie podlaskim. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania.

Wypalanie traw to także koszty ekonomiczne, które niepotrzebnie ponosimy jako społeczeństwo, ponieważ niemal wszystkie pożary traw i nieużytków spowodowane są przez człowieka. W zeszłym roku w gaszeniu pożarów traw było zaangażowanych 8311 strażaków, użyto 1795 pojazdów, a do gaszenia  zużyto 2 707 000 m3 wody. Wypalanie traw na łąkach i pastwiskach prowadzi także do utraty dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej.

Osoby, do których nie docierają argumenty inne jak prawne powinni pamiętać, że wypalanie traw jest prawnie zabronione. Za ten czyn grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, a jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie wielu osób albo mienie w wielkich rozmiarach, można trafić do więzienia na okres do 10 lat.

Kampania „STOP pożarom traw” na terenie województwa podlaskiego kierowana jest do wszystkich ale przede wszystkim do: młodzieży, rolników, mieszkańców terenów wiejskich oraz samorządowców z przekazami, że wypalanie traw:

  • jest niebezpieczne dla ludzi i przyrody,
  • jest prawnie zabronione,
  • prowadzi do utraty dopłat bezpośrednich,
  • angażuje duże siły straży pożarnej.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” działa także strona internetowa http://www.stoppozaromtraw.pl/

Opracowanie: bryg. Tomasz Gierasimiuk – KW PSP w Białymstoku
Wypadek przy traku do drewna w miejscowości Zaleskie

22 marca 2019r. o godzinie 9:51 do dyżurnego Stanowiska Kierowania KP PSP w Sejnach wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie przygniecionym przez kłodę drzewa w miejscowości Zaleskie. Na miejscu zdarzenia działały dwa zastępy straży pożarnej, lekarz po oględzinach stwierdził zgon poszkodowanego mężczyzny. Poszkodowany został wyciągnięty przez osoby które znajdowały się w pobliżu jeszcze przed przyjazdem służb ratowniczych. Do zdarzenia doszło podczas układania kłody drewna na łożu traku którym mężczyźni mieli przecierać drewno, kłoda zsunęła się na poszkodowanego przygniatając go.

Opracowanie: mł. ogn. Leonowicz Tomasz, KP PSP w Sejnach
Zdjęcia: st. str. Makarewicz Paweł, KP PSP w Sejnach
Uroczyste pożegnanie Zastępcy Komendanta KP PSP w Sejnach

W dniu 25.02.2019r. w Komendzie Powiatowej PSP w Sejnach odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Zastępcę Komendanta KP PSP w Sejnach bryg. Mariusza Cichosza.

Uroczyste zdanie stanowiska przyjmował Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt oraz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Sobolewski . Uroczystość odbyła się w obecności strażaków systemu codziennego, zmianowego, pracowników cywilnych Komendy Powiatowej w Sejnach oraz zaproszonych gości.

Zastępca Komendanta KP PSP w Sejnach bryg. Mariusz Cichosz w skrócie podzielił się swoją historią pracy w PSP:
„W Państwowej Straży Pożarnej przepracowałem ponad 25 i pół roku. Jako młody człowiek absolwent technikum samochodowego rozpocząłem swoją przygodę z Państwową Strażą Pożarną w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w 1993 roku. Po ukończeniu szkoły jako młody oficer wróciłem do Suwałk gdzie rozpocząłem służbę jako specjalista ratownik w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Suwałkach. Pierwszym poważnym zadaniem przede mną postawionym był wyjazd na powódź w 1997 roku do Opola gdzie  pełniłem funkcję zastępcy dowódcy kompani w skład której wchodziły siły i środki byłego województwa suwalskiego z jednostek ratowniczo – gaśniczych z Suwałk, Augustowa, Sejn, Ełku, Giżycka, Pisza. Do Jednostki w Sejnach trafiłem 10 kwietnia 1998 roku ze stanowiskiem dowódcy zastępu. Byłem trzecim funkcjonariuszem w stopniu oficerskim w jednostce i powierzono mi obowiązki dowódcy zmiany. Pracując w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej dosłużyłem się stanowiska dowódcy sekcji. Po powstaniu Komendy Powiatowej PSP w Sejnach 1 stycznia 1999 roku objąłem stanowisko młodszego oficera do spraw operacyjno – szkoleniowych. Później były kolejne awanse na młodszego specjalistę , kierownika sekcji, naczelnika wydziału. W 2005 roku ponownie powróciłem do JRG na stanowisko Zastępcy D-cy JRG aż do 2016 roku kiedy to zostałem mianowany na stanowisko Dowódcy JRG. W roku 2017 Podlaski Komendant Wojewódzki wtedy st. bryg. Jarosław Wendt obdarzył mnie dużym zaufaniem powołując mnie na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego w Sejnach gdzie pełnię służbę do dnia dzisiejszego.”

Opracował: mł. ogn. Tomasz Leonowicz
Zdjęcia: Robert Zdancewicz
Narada roczna w KP PSP Sejny

8 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sejneńskiego w 2018 roku.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzej Sobolewski, V-ce starosta sejneński – Antoni Baudzis, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach nadkom. Jan Wieliczko, ppłk SG w Sejnach Sławomir Modzelewski, druh Ryszard Grzybowski – prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP, Nadleśniczy Piotr Nalewajek.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę JRG Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach kpt. Daniela Sapiegę dla Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach mł. bryg. mg inż. Artur Przeborowski, który przywitał gości oraz funkcjonariuszy i pracowników Komendy. Komendant przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP w Sejnach za 2018 rok, przedstawił realizację projektu remontu budynku KP PSP Sejny, przebudowy placu manewrowego przy Komendzie Powiatowej w Sejnach i podziękował wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę.

Następnie głos zabrał Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzej Sobolewski podsumowując funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim. W dalszej części narady przemawiali zaproszeni goście dziękując Państwowej Straży Pożarnej za współpracę.

Na zakończenie narady Komendant Powiatowy podziękował zaproszonym gościom za przybycie, a także za wzajemną współpracę oraz dbanie o ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu. Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach wraz z Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wręczyli awanse dla dwóch funkcjonariuszy.

Opracował: mł. ogn. Tomasz Leonowicz
Zdjęcia: mł. ogn. Tomasz Leonowicz

 
Sala edukacji przeciwpożarowej

8 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach odbyło się uroczyste otwarcie sali edukacji przeciwpożarowej.

W uroczystości udział wzięli m.in. : zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Sobolewski, V-ce Starosta sejneński Antoni Baudzis, Zastępca Komendanta powiatowego Policji w Sejnach nadkom. Jan Wieliczko,  ppłk SG w Sejnach Sławomir Modzelewski, druh Ryszard Grzybowski – prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP, Nadleśniczy Piotr Nalewajek.

W uroczystości brali udział także uczniowie Przedszkola Miejskiego im. Marszala Józefa Piłsudskiego w Sejnach, którzy wraz z opiekunami uczestniczyli w inauguracyjnej lekcji. Przekazana została podstawowa wiedza dotycząca bezpieczeństwa pożarowego. Dzieci dowiedziały się także jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla, jak funkcjonują czujki tlenku węgla i czujki dymu oraz poznały jakie zagrożenia mogą występować w domu, w szkole i w innych obiektach użyteczności publicznej. Dodatkowo przekazano wiedzę jak prawidłowo alarmować o zagrożeniu, w tym jakie informacje przekazać dzwoniąc do Straży Pożarnej oraz przedstawiono sposób bezpiecznego postępowania podczas ewakuacji.

Na realizację projektu przystosowane zostało pomieszczenie w siedzibie komendy znajdujące się na drugim piętrze budynku, sala wyposażona jest między innymi w projektor, gdzie przy pomocy filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych może być przekazywana fachowa wiedza dotycząca zagrożeń. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 34045,51 zł i pochodził z rezerwy celowej budżetu państwa.

Opracował: mł. ogn. Tomasz Leonowicz
Zdjęcia: mł. ogn. Tomasz Leonowicz
Uroczyste pożegnanie Dowódcy Zastępu zmiany I JRG PSP w Sejnach

W dniu 31.01.2019r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Sejnach odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Dowódcy Zastępu zmiany I JRG PSP st. ogn. Alwida Marcinkiewicza.

Za wieloletnią służbę dziękował Komendant Powiatowy PSP w Sejnach mł. bryg. Artur Przeborowski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach bryg. Mariusz Cichosz. Uroczystość odbyła się w obecności strażaków systemu codziennego, zmianowego, pracowników cywilnych oraz emerytów Komendy Powiatowej w Sejnach.

 
Ćwiczenia i pokazy ratownictwa wodnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy przy rzece Marycha w Sejnach

20 stycznia 2019 roku nad rzeką Marycha przy Placu Dominikańskim w Sejnach odbył się pokaz technik ratownictwa wodnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach edukowania dzieci i młodzieży. Ćwiczenia zostały zorganizowane wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Sejnach oraz grupą „Morsy Sejny”. Mieszkańcom powiatu sejneńskiego strażacy przedstawili między innymi techniki samoratowania oraz bezpiecznego udzielania pomocy osobom, które wpadły do wody.

 

Opracowanie: mł. ogn. Tomasz Leonowicz
Zdjęcia: KP PSP Sejny

 
Floriany 2019
Spotkanie z uczniami oraz przekazanie kalendarzy w sejneńskich szkołach

4 stycznia br. Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Mariusz Cichosz spotkał się z uczniami i nauczycielami Gimnazjum w Sejnach. Spotkanie rozpoczęło się od przekazania kalendarzy dla Pana Dyrektora. Zastępca Komendanta zachęcił uczniów do wzięcia udziału w konkursach ogłoszonych na drugiej stronie kalendarza.

Dodatkowo założenia prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” przedstawił starszy specjalista do spraw kontrolno-rozpoznawczych asp. Daniel Fiedorowicz. Uczniowie poznali zagrożenia związane z możliwością powstania pożaru w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Opracowanie: bryg. mgr inż. Mariusz Cichosz

Zdjęcia: KP PSP Sejny
Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

List z życzeniami do strażaków – Boże narodzenie 2018