Świąteczne życzenia Ministra Joachima Brudzińskiego

Poniżej zamieszczamy link do życzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego

Twitter: https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL/status/1077096789050908672
Spotkanie opłatkowe w KP PSP Sejny

21 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Sejnach odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP Sejny, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku nadbryg. Jarosław Wendt, Ksiądz Kapelan sejneńskich strażaków Zbigniew Bzdak , emeryci, przedstawiciele Zarządu Powiatowego i Zarządów Gminnych ZOSP oraz goście z sąsiedniej Litwy.  W życzliwej świątecznej atmosferze przełamano się opłatkiem składając sobie nawzajem najserdeczniejsze życzenia.

Opracowanie: mł. ogn. Tomasz Leonowicz

Zdjęcia: Dźwilewski Wiesław
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży paliwa w linku w pdf poniżej:

Zapytanie o cenę
Debata o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu sejneńskiego połączone z kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

12 grudnia w KP PSP Sejny odbyła się debata o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu sejneńskiego. W trakcie debaty przedstawiono założenia kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Spotkanie odbyło się przy współpracy przedstawicieli służb z Policji oraz Straży Granicznej. Podczas spotkania  przedstawiono kalendarze na rok 2019 oraz zachęcono do wzięcia udziału w konkursach ogłoszonych na drugiej stronie kalendarza. Podczas spotkania omawiano między innymi: korzystanie z numerów alarmowych 998 i 112, zasady udzielania pierwszej pomocy, zagadnienia związane z kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

 

 

Zdjęcia: KP PSP Sejny

Opracowanie: mł. ogn. Leonowicz Tomasz
Ewakuacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

4 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Krasnowie odbyło się praktyczne sprawdzenie ewakuacji  szkoły na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia. Dzieci miały okazję zapoznania się z działaniem czujki tlenku węgla i czujki dymu w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Podczas spotkania Komendant wraz z Zastępcą przekazał Pani Dyrektor kalendarze na rok 2019 zachęcając do wzięcia udziału w konkursach ogłoszonych na drugiej stronie kalendarza. Na koniec Komendanci spotkali się z Radą Pedagogiczną gdzie omówili zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej mające na celu usystematyzowanie wiedzy, którą nauczyciele mogą przekazać dzieciom i młodzieży w czasie zajęć lekcyjnych. Poruszane tematy to głównie:  sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w tym zasady prawidłowej ewakuacji, korzystanie z numerów alarmowych 998 i 112, zasady udzielania pierwszej pomocy, zagadnienia związane z  kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Opracowanie: bryg. mgr inż. Mariusz Cichosz

Zdjęcia: KP PSP Sejny
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży paliwa w linku w pdf poniżej:

zapytanie o cenę
Wizyta dwóch strażackich klas mundurowych w KP PSP Sejny. Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

14 listopada br. Komendę Powiatową PSP w Sejnach odwiedziły dwie strażackie klasy mundurowe z  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach. Podczas spotkań młodzież zapoznała się z założeniami prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Uczniowie poznali zagrożenia związane z możliwością powstania pożaru w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Młodzi adepci pożarnictwa zapoznali się z zasadami zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Dowiedzieli się również jaką rolę mają czujki tlenku węgla we wczesnym alarmowaniu o zagrożeniu. Młodzież odwiedziła Izbę Tradycji Pożarniczej, gdzie zapoznała się z historią powstania Straży Pożarnej w Sejnach oraz sprzętem niegdyś używanym do działań ratowniczych. Na koniec uczniowie mieli okazję bezpośredniego poznania pracy strażaka oraz sprzętu będącego na wyposażeniu JRG.

Opracowanie: bryg. mgr inż. Mariusz Cichosz

Zdjęcia: KP PSP Sejny
Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

 

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

 

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

 

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

 

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

 

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

 

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

 

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

 

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

 

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

 

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

 

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

 

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

 

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

 

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

 
Kampania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

6 listopada Komendę Powiatową PSP w Sejnach odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Poćkunach. Dzieci zwiedziły Izbę Tradycji Pożarniczej, gdzie zapoznały się z historią powstania oraz sprzętem niegdyś używanym do działań ratowniczych. Na stanowisku kierowania uczniowie praktycznie zobaczyli jak przyjmowane jest zgłoszenie o zdarzeniu. Następnie zapoznali się z zagadnieniami dotyczących funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sejneńskiego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych. Podczas spotkania zostały omówione założenia prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Jest to kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Dzieci samodzielnie uruchomiły test czujek dzięki czemu zapoznały się z dźwiękiem alarmującym o zagrożeniu.

Na zakończenie wizyty uczniowie zapoznali się z pracą strażaka oraz sprzętem będącym na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Opracowanie: bryg. mgr inż. Mariusz Cichosz

Zdjęcia: KP PSP Sejny
1 listopada odbyła się uroczysta zbiórka ku pamięci o strażakach którzy „ODESZLI NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ”.

W dniu 1 listopada jak co roku odbyła się uroczysta zbiórka mająca na celu kultywowanie pamięci o strażakach którzy „ODESZLI NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ”. Zebrani funkcjonariusze KP PSP w Sejnach, członkowie Zarządu Powiatowego, druhowie OSP Sejny z Orkiestrą Dętą, weterani służby oraz uczniowie klasy mundurowej przeszli ulicami miasta na Cmentarz w Sejnach. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej strażacy zapalili znicze i uczcili pamięć zmarłych kolegów strażaków.

Opracowanie: bryg. mgr inż. Mariusz Cichosz

Zdjęcia: bryg. mgr inż. Mariusz Cichosz