Narada roczna w KP PSP Sejny

8 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sejneńskiego w 2018 roku.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzej Sobolewski, V-ce starosta sejneński – Antoni Baudzis, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach nadkom. Jan Wieliczko, ppłk SG w Sejnach Sławomir Modzelewski, druh Ryszard Grzybowski – prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP, Nadleśniczy Piotr Nalewajek.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę JRG Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach kpt. Daniela Sapiegę dla Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach mł. bryg. mg inż. Artur Przeborowski, który przywitał gości oraz funkcjonariuszy i pracowników Komendy. Komendant przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP w Sejnach za 2018 rok, przedstawił realizację projektu remontu budynku KP PSP Sejny, przebudowy placu manewrowego przy Komendzie Powiatowej w Sejnach i podziękował wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę.

Następnie głos zabrał Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzej Sobolewski podsumowując funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim. W dalszej części narady przemawiali zaproszeni goście dziękując Państwowej Straży Pożarnej za współpracę.

Na zakończenie narady Komendant Powiatowy podziękował zaproszonym gościom za przybycie, a także za wzajemną współpracę oraz dbanie o ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu. Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach wraz z Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wręczyli awanse dla dwóch funkcjonariuszy.

Opracował: mł. ogn. Tomasz Leonowicz
Zdjęcia: mł. ogn. Tomasz Leonowicz

 
Sala edukacji przeciwpożarowej

8 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach odbyło się uroczyste otwarcie sali edukacji przeciwpożarowej.

W uroczystości udział wzięli m.in. : zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Sobolewski, V-ce Starosta sejneński Antoni Baudzis, Zastępca Komendanta powiatowego Policji w Sejnach nadkom. Jan Wieliczko,  ppłk SG w Sejnach Sławomir Modzelewski, druh Ryszard Grzybowski – prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP, Nadleśniczy Piotr Nalewajek.

W uroczystości brali udział także uczniowie Przedszkola Miejskiego im. Marszala Józefa Piłsudskiego w Sejnach, którzy wraz z opiekunami uczestniczyli w inauguracyjnej lekcji. Przekazana została podstawowa wiedza dotycząca bezpieczeństwa pożarowego. Dzieci dowiedziały się także jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla, jak funkcjonują czujki tlenku węgla i czujki dymu oraz poznały jakie zagrożenia mogą występować w domu, w szkole i w innych obiektach użyteczności publicznej. Dodatkowo przekazano wiedzę jak prawidłowo alarmować o zagrożeniu, w tym jakie informacje przekazać dzwoniąc do Straży Pożarnej oraz przedstawiono sposób bezpiecznego postępowania podczas ewakuacji.

Na realizację projektu przystosowane zostało pomieszczenie w siedzibie komendy znajdujące się na drugim piętrze budynku, sala wyposażona jest między innymi w projektor, gdzie przy pomocy filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych może być przekazywana fachowa wiedza dotycząca zagrożeń. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 34045,51 zł i pochodził z rezerwy celowej budżetu państwa.

Opracował: mł. ogn. Tomasz Leonowicz
Zdjęcia: mł. ogn. Tomasz Leonowicz
Uroczyste pożegnanie Dowódcy Zastępu zmiany I JRG PSP w Sejnach

W dniu 31.01.2019r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Sejnach odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Dowódcy Zastępu zmiany I JRG PSP st. ogn. Alwida Marcinkiewicza.

Za wieloletnią służbę dziękował Komendant Powiatowy PSP w Sejnach mł. bryg. Artur Przeborowski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach bryg. Mariusz Cichosz. Uroczystość odbyła się w obecności strażaków systemu codziennego, zmianowego, pracowników cywilnych oraz emerytów Komendy Powiatowej w Sejnach.

 
Ćwiczenia i pokazy ratownictwa wodnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy przy rzece Marycha w Sejnach

20 stycznia 2019 roku nad rzeką Marycha przy Placu Dominikańskim w Sejnach odbył się pokaz technik ratownictwa wodnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach edukowania dzieci i młodzieży. Ćwiczenia zostały zorganizowane wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Sejnach oraz grupą „Morsy Sejny”. Mieszkańcom powiatu sejneńskiego strażacy przedstawili między innymi techniki samoratowania oraz bezpiecznego udzielania pomocy osobom, które wpadły do wody.

 

Opracowanie: mł. ogn. Tomasz Leonowicz
Zdjęcia: KP PSP Sejny

 
Floriany 2019
Spotkanie z uczniami oraz przekazanie kalendarzy w sejneńskich szkołach

4 stycznia br. Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Mariusz Cichosz spotkał się z uczniami i nauczycielami Gimnazjum w Sejnach. Spotkanie rozpoczęło się od przekazania kalendarzy dla Pana Dyrektora. Zastępca Komendanta zachęcił uczniów do wzięcia udziału w konkursach ogłoszonych na drugiej stronie kalendarza.

Dodatkowo założenia prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” przedstawił starszy specjalista do spraw kontrolno-rozpoznawczych asp. Daniel Fiedorowicz. Uczniowie poznali zagrożenia związane z możliwością powstania pożaru w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Opracowanie: bryg. mgr inż. Mariusz Cichosz

Zdjęcia: KP PSP Sejny
Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

List z życzeniami do strażaków – Boże narodzenie 2018

 
Świąteczne życzenia Ministra Joachima Brudzińskiego

Poniżej zamieszczamy link do życzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego

Twitter: https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL/status/1077096789050908672
Spotkanie opłatkowe w KP PSP Sejny

21 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Sejnach odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP Sejny, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku nadbryg. Jarosław Wendt, Ksiądz Kapelan sejneńskich strażaków Zbigniew Bzdak , emeryci, przedstawiciele Zarządu Powiatowego i Zarządów Gminnych ZOSP oraz goście z sąsiedniej Litwy.  W życzliwej świątecznej atmosferze przełamano się opłatkiem składając sobie nawzajem najserdeczniejsze życzenia.

Opracowanie: mł. ogn. Tomasz Leonowicz

Zdjęcia: Dźwilewski Wiesław
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży paliwa w linku w pdf poniżej:

Zapytanie o cenę