Protokół z wyboru oferty na zamówienie

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na ogłoszone zamówienie w linku w pdf poniżej:

PT.2370.05.2017.KO
Spotkanie opłatkowe w KP PSP Sejny

22 grudnia w Komendzie Powiatowej PSP w Sejnach odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Oprócz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP PSP Sejny, w spotkaniu wziął udział Kapelan sejneńskich strażaków – Ksiądz Proboszcz parafii sejneńskiej, emeryci oraz przedstawiciele Zarządu Powiatowego i Zarządów Gminnych ZOSP oraz goście z sąsiedniej Litwy. Przełamano się opłatkiem w życzliwej świątecznej atmosferze, życząc sobie nawzajem tylu szczęśliwych powrotów z akcji, ile było wyjazdów i aby nasz patron św. Florian czuwał nad bezpieczeństwem wszystkich strażaków niosących pomoc i ratunek potrzebującym.
Spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Karolinie

20 grudnia w Szkole Podstawowej Karolin odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe podczas którego zostały wręczone kalendarze strażackie na 2018 r. W spotkaniu udział wzięli Ksiądz Proboszcz Parafi Karolin, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród, Dyrektor i Rada Pedagogiczna szkoły oraz uczniowie, Z-ca Komendanta i D-ca JRG PSP Sejny.

Omówiono umieszczone z drugiej strony kalendarza konkursy ogłoszone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Podczas spotkania została przedstawiona propozycja odwiedzenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sejnach celem zapoznania się z pracą strażaka oraz sprzętem będącym na wyposażeniu JRG PSP w Sejnach. Omówiono również prowadzoną kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo”.
Przekazanie kalendarzy w Szkole Podstawowej w Sejnach

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach odbyło się spotkanie z Dyrekcją oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej podczas którego wręczone zostały kalendarze strażackie na rok 2018. Podczas spotkania omówiono umieszczone z drugiej strony kalendarza konkursy ogłoszone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Podobnie jak podczas odwiedzin w innych szkołach, została przedstawiona propozycja odwiedzenia naszej jednostki w Sejnach celem zapoznania się z pracą strażaka oraz sprzętem będącym na wyposażeniu JRG.
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży paliwa w linku w pdf poniżej:

zapytanie ofertowe

 
Ćwiczenia ewakuacji oraz przekazanie kalendarzy w Szkole Podstawowej Żiburys w Sejnach

W dniu 12 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej z Litewskim Językiem Nauczania „Żiburis” w Sejnach odbyło się spotkanie z Dyrekcją oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej podczas którego wręczone zostały kalendarze na rok 2018. Omówiono umieszczone z drugiej strony kalendarza konkursy ogłoszone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Podczas spotkania została przedstawiona propozycja odwiedzenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sejnach celem zapoznania się z pracą strażaka oraz sprzętem będącym na wyposażeniu JRG. Przeprowadzono jednocześnie ćwiczenia z ewakuacji szkoły oraz pokaz sprzętu na samochodzie strażackim. Dodatkowo biorący udział w spotkaniu nauczyciele oraz młodzież zapoznała się z możliwościami utworzenia przy Szkole Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Przekazanie kalendarzy – Szkoły w Krasnowie, Puńsku i w Sejnach

W dniu 7 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Krasnowie, Szkole Podstawowej w Poćkunach oraz Gimnazjum w Sejnach odbyły się spotkania z Dyrekcją oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej Szkół podczas których wręczone zostały kalendarze na rok 2018. Omówiono umieszczone z drugiej strony kalendarza konkursy ogłoszone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Podczas spotkania została przedstawiona propozycja odwiedzenia Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej w Sejnach celem zapoznania się z pracą strażaka oraz sprzętem będącym na wyposażeniu JRG. Uzgodniono wstępnie, że w przyszłym roku w okresie wiosennym zostaną zorganizowane pokazy sprzętu pożarniczego ze szczególnym nastawieniem na udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas spotkania uczniowie zostaną zapoznani z pracą strażaka oraz możliwościami kształcenia się w zawodzie strażak. Dodatkowo w Szkole podstawowej w Poćkunach odbyło się spotkanie z członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która działa w ramach szkoły.
Przekazanie kalendarzy w szkołach – Puńsk i Widugiery

W dniu 24 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Puńsku i Szkole Podstawowej w Widugierach odbyły się spotkania z Dyrekcją oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej Szkół podczas których zostały wręczone kalendarze na rok 2018. Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Mariusz Cichosz omówił umieszczone z drugiej strony kalendarza konkursy ogłoszone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Zachęcił do odwiedzenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sejnach celem zapoznania się z pracą strażaka oraz sprzętem będącym na wyposażeniu JRG. Dodatkowo biorący udział w spotkaniu nauczyciele oraz młodzież zapoznała się z możliwościami utworzenia przy Szkole Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uzgodniono wstępnie, że w przyszłym roku w okresie wiosennym zostaną zorganizowane pokazy sprzętu pożarniczego ze szczególnym nastawieniem na udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny- Krasnopol

W dniu 23 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Krasnopolu odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokaz został zorganizowany w ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. W pokazie uczestniczyły cztery klasy Szkoły Podstawowej. Podczas spotkania zostały wręczone Pani Dyrektor kalendarze na rok 2018. Zastępca Komendanta bryg. Mariusz Cichosz omówił umieszczone z drugiej strony kalendarza konkursy ogłoszone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Zachęcił do odwiedzenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sejnach celem zapoznania się z pracą strażaka oraz sprzętem będącym na wyposażeniu JRG. Dodatkowo biorący udział w spotkaniu nauczyciele oraz młodzież zapoznała się z możliwościami utworzenia przy Szkole Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Święto Zmarłych 2017

Dnia 01.11.2017 w Święto Zmarłych tradycyjnie jak co roku sejneńscy strażacy oddali hołd swoim zmarłym kolegom. Po uroczystej zbiórce na placu przy KP PSP w Sejnach, złożono znicze przy obelisku wzniesionym ku czci poległych i zmarłych Strażaków. Następnie wraz z orkiestrą dętą przy OSP Sejny nastąpił przemarsz na cmentarz sejneński aby tam zapalić znicze na grobach nieżyjących już strażaków.