image_pdfimage_print

Jest pełnia lata i niebawem wakacje – czas wypoczynku i relaksu!
Przed Wami wiele niezwykłych przygód wycieczek i zabaw.
Ten czas swobody skutkuje niestety niejednokrotnie tragicznymi wydarzeniami. Apelujemy:

 • do wszystkich dzieci i młodzieży Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje!
 • Zawsze informujcie swoich rodziców o tym – gdzie i z kim przebywacie!
 • Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów…
 • Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce nie traktujcie jezdni jako placu zabaw!
 • Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych strzeżonych kąpieliskach pod opieką ratowników lub osób dorosłych!
 • Bądźcie ostrożni wobec zwierząt nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!
 • Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym!
 • Pozostając samodzielnie w mieszkaniu ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi!
 • Nigdy nie bawcie się ogniem ogniska rozpalajcie w miejscach wyznaczonych, zawsze w obecności osób dorosłych!
 • Zawsze mówcie NIE gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów!
 • Uczestnicząc w pracach polowych zachowajcie szczególną ostrożność – nie dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem!
 • Zawsze dbajcie o środowisko naturalne – nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie!

ZAWSZE PAMIĘTAJCIE, ŻE PEWNOŚĆ SIEBIE I LEKKOMYŚLNOŚĆ NIE WRÓŻĄ NIC DOBREGO!

 • do wszystkich rodziców i opiekunów: Starajcie się wyposażyć swoje pociechy w niezbędną wiedzę dotyczącą unikania zagrożeń oraz przypominajcie im o zasadach bezpiecznego wypoczynku!
 • Wysyłając dzieci na zorganizowane formy wypoczynku upewnijcie się, czy będą one miały właściwą opiekę i zapewnione bezpieczeństwo!
 • Wykazujcie troskę o życie i zdrowie dzieci i młodzieży odpoczywającej w placówkach przez Was wybranych!

JEŚLI POJAWIĄ SIĘ JAKIEKOLWIEK KŁOPOTY LUB WĄTPLIWOŚCI ZAWSZE MOŻECIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI LUB KURATORIUM OŚWIATY

 • do organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży: Zadbajcie o prawidłowe przygotowanie i zabezpieczenie obiektów, w których wypoczywają najmłodsi!
 • Pamiętajcie, że spełnienie wszystkich warunków nakładanych przez właściwe przepisy pozwala na optymalne przygotowanie miejsc wypoczynku pod względem bezpieczeństwa przebywających tam osób!
 • Wykazujcie należytą troskę o stan techniczny zaplecza socjalnego oraz pojazdów, którymi przewożone są dzieci i młodzież!

WSZELKIE INFORMACJE O WYMOGACH JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ MOŻNA UZYSKAĆ U ODPOWIEDZIALNYCH ZA NADZÓR I KONTROLĘ SŁUŻB I INSPEKCJI

ŻYCZYMY SŁONECZNYCH DNI I BEZPIECZNYCH POMYSŁÓW NA UDANE WAKACJE:
Podlaski Kurator Oświaty
Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku
Podlaski Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny