image_pdfimage_print

Wybuchy butli z gazem nie zdarzają się często, ale kiedy wystąpią to ich skutki są zazwyczaj tragiczne – pożary, zawalenia budynków i w efekcie śmierć mieszkańców.
Jakie są przyczyny i co zrobić by tego uniknąć podaję poniżej.

Wystarczy naprawdę niewiele

Ze względów finansowych często skłaniamy się do zakupu gazu w butlach napełnianych przez właścicieli stacji gazu płynnego (auto-gaz). Obsługa stacji paliw pomimo obowiązku posiadania niezbędnych kwalifikacji wykazuje brak wiedzy o elementarnych zasadach bezpieczeństwa przy posługiwaniu się gazem. Nieodpowiedzialność, całkowity brak wyobraźni i pogoń za zyskiem powodują, że na miejscu, na bieżąco napełniane są butle przyniesione przez ich użytkownika.

W całym kraju straż pożarna otrzymuje sygnały, które to potwierdzają. Proceder ten jest karygodny co ma swoje odzwierciedlenie w przepisach przeciwpożarowych. Definitywnie zabronione jest napełnianie butli gazem płynnym w stacjach paliw. A działalność w tym zakresie wymaga koncesji.

Cena za wymianę butli autoryzowanej przez rozlewnię jest zazwyczaj wyższa od napełnionej na stacji paliw ale niewiele osób wie co za tą cenę otrzymujemy. Jest to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa o wartości nieporównywalnie większej od tych kilku złotych zaoszczędzonych na tańszym gazie.

Nielegalnie napełniane butle niosą szereg niebezpieczeństw:

  • mogą być przepełnione za uwagi na brak odpowiedniej kontroli wagowej,
  • mogą być nieszczelne, ponieważ nie są kontrolowane po napełnieniu,
  • zbiorniki mogą mieć niedostateczną wytrzymałość, wymagany jest okresowy dozór techniczny potwierdzający sprawność techniczną butli.

Butla jest najgroźniejsza wtedy gdy została przepełniona w niskiej temperaturze a następnie wniesiona do ciepłego pomieszczenia.
Mieszanka propanu – butanu w butli występuje jako ciecz i gaz. Wraz ze wzrostem temperatury ciecz zwiększa swoją objętość, gaz ulega ściskaniu a objętość butli pozostaje praktycznie niezmieniona. W skrajnym przypadku, gdy tzw. poduszka gazowa jest zbyt mała (za dużo cieczy) ciecz wypełnia całą objętość butli i jako substancja prawie nieściśliwa ogromnymi siłami rozrywa ścianki butli. Dalszy ciąg wydarzeń pozostawiam wyobraźni czytającego.

Tak więc pełną gwarancję napełnienia butli gazem w koncesjonowanej rozlewni paliw potwierdza jedynie obecność trwałej folii – plomby osłaniającej zawór butli.

Radzimy kupować tylko butle z plombą i najlepiej w renomowanych firmach, co minimalizuje ryzyko zakupu butli napełnionej nielegalnie.

Uwaga!
Obowiązująca od 2003 roku nowelizacja przepisów w sprawie stacji paliw płynnych zawiera wymóg umieszczenia na dystrybutorze trwałej informacji o treści: STACJA NIE NAPEŁNIA BUTLI GAZEM PŁYNNYM, widoczną z odległości co najmniej 5 m.

Wygląd butli wymagany w sprzedaży detalicznej ukazany został poniżej.

Image

Butla przedstawiona poniżej wytrzymała w warunkach pożaru mieszkania.
Czy byłoby tak samo gdyby była przepełniona? Nie, na pewno uległa by rozerwaniu zabijając ludzi i niszcząc budynek.

Image