image_pdfimage_print

19 czerwca na plaży gminnej w Krasnopolu, pow. sejneński, zostały przeprowadzone ćwiczenia pk. „POWÓDŹ 2017”. Powyższe ćwiczenia zostały przeprowadzone z udziałem wybranych sił i środków powiatu sejneńskiego i suwalskiego. Dysponowanie tych sił nastąpiło zgodnie z decyzjami kierującego działaniami ratowniczymi adekwatnie do rozwoju sytuacji. Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczych związanych z usuwaniem i ograniczaniem skutków powodzi i doskonalenie współdziałania z innymi podmiotami podczas działań.