Ćwiczenia z 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej

W dniu 04.07.2020 r. funkcjonariusze KP PSP w Sejnach uczestniczyli podczas ćwiczeń z 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej. Doskonalenie jest skutkiem zacieśniania   wspólnych działań  Państwowej Straży Pożarnej  z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Tegoroczne działania w trakcie pożaru Parku Narodowego
w Biebrzy czy podtopień w południowej Polsce pokazują coraz większe zaangażowanie WOT-u.   Koncentracją ćwiczeń była „Strzelnica Borek” w Sejnach. Strażacy dokonali demonstracji sprzętu ratowniczego będącego
na stanie  KP PSP w Sejnach, wykonali instruktaż korzystania ze sprzętu gaśniczego po którym Ochotnicy samodzielnie tworzyli stanowiska gaśnicze.   Żołnierzom przypomniano również zasady  udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz zobrazowano specyfikę służby pożarników. Na zakończenie odbyła się ogólna dyskusja i podsumowanie ćwiczeń.

W sobotnich ćwiczeniach wzięło udział 56 uczestników z rejonu Augustowa, Sejn i Suwałk. Dowódcą oddziału biorącego w ćwiczeniach był ppor. Marcin Stań.

autor: HH

zdjęcia: KP PSP w Sejnach