Kategoria: Dla Petenta

Sposób załatwiania spraw w KP PSP w Sejnach

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. 1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, odwołań, zażaleń i petycji w każdy poniedziałek. 2. Przyjęcia odbywają się w godzinach 7.30 - 15.45 w Komen...

więcej