Dokonanie otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Modernizacja i remont nawierzchni wraz z poprawą odwodnienia placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach”

Link do pliku w formie pdf: PT.2370.02.2018.KO