image_pdfimage_print

4 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Krasnowie odbyło się praktyczne sprawdzenie ewakuacji  szkoły na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia. Dzieci miały okazję zapoznania się z działaniem czujki tlenku węgla i czujki dymu w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Podczas spotkania Komendant wraz z Zastępcą przekazał Pani Dyrektor kalendarze na rok 2019 zachęcając do wzięcia udziału w konkursach ogłoszonych na drugiej stronie kalendarza. Na koniec Komendanci spotkali się z Radą Pedagogiczną gdzie omówili zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej mające na celu usystematyzowanie wiedzy, którą nauczyciele mogą przekazać dzieciom i młodzieży w czasie zajęć lekcyjnych. Poruszane tematy to głównie:  sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w tym zasady prawidłowej ewakuacji, korzystanie z numerów alarmowych 998 i 112, zasady udzielania pierwszej pomocy, zagadnienia związane z  kampanią „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Opracowanie: bryg. mgr inż. Mariusz Cichosz

Zdjęcia: KP PSP Sejny