image_pdfimage_print

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej „Solidarni” prowadzi działalność na rzecz i dla dobra funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów PSP oraz członków ich rodzin. Przyznawanie pomocy odbywa się według regulaminu korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych fundacji. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Solidarni”:  http://www.fundacjapsp.pl/