image_pdfimage_print

W związku z wprowadzeniem z dniem 10 października 2020 r. na terenie kraju obostrzeń związanych
z ograniczeniem rozprzestrzeniana się pandemii koronawirusa COVID-19
– do odwołania Komenda Powiatowa PSP w Sejnach ogranicza do minimum obsługę petentów w swojej siedzibie.

Powyższe obostrzenia mają na celu ochronę mieszkańców oraz pracowników
i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, elektronicznie, faksem lub korespondencyjnie. Natomiast konieczne wizyty proszę umawiać telefonicznie
w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Sejnach lub z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych.

Sposób załatwiania spraw drogą telefoniczną: kontakt z sekretariatem Komendy Powiatowej PSP w Sejnach pod numerem –  47 711 83 10.

Sposób załatwiania spraw drogą elektroniczną: przesyłanie korespondencji faksem pod numer
47 711 83 06 lub elektronicznie na adres kppspse@straz.bialystok.pl

Sposób załatwiania spraw korespondencyjnie: przesyłanie korespondencji na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach,
ul. Strażacka 2, 16– 500 Sejny.

Sposób załatwiania spraw osobiście:

  • składane dokumenty muszą znajdować się w kopercie i zawierać adres korespondencyjny wnioskodawcy wraz z innymi danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres e-mail),
  • dokumenty należy złożyć w wyznaczonym miejscu w siedzibie KP PSP – petenci pozostawiają korespondencję w godz. 7.30 – 15.30 na stoliku  przy wejściu bez bezpośredniego kontaktu
    z pracownikami Komendy,
  • dokumentacja w wersji papierowej będzie możliwa do odbioru w wyznaczonym punkcie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem
    KP PSP lub pracownikiem prowadzącym sprawę.

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu załatwienia sprawy należy kontaktować się telefonicznie
z pracownikami merytorycznymi poszczególnych komórek organizacyjnych KP PSP.