image_pdfimage_print

Straż Pożarna prowadzi działania ratownicze w związku z zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych w obiektach, w których przebywają grupy dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności do poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich itp.

W pozostałych obiektach obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu (w tym usunięcie gniazda lub roju owadów)  spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu (w myśl art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Straż Pożarna nie prowadzi działań ratowniczych związku z zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych w obiektach innych niż wymienione na początku, zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów. Ewentualne działania straży pożarnej mogą się ograniczyć do przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonym terenie otwartym lub pomieszczeniach, oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia.

Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda (dotyczy również właścicieli i zarządców). Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 metrów w terenie otwartym oraz należy opuścić pomieszczenia w których znajdują się owady. Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwania wodą lub środkami owadobójczymi. Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.

Poniżej przedstawiamy wykaz firm zajmujących się odpłatnym usuwaniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych na terenie powiatu sejneńskiego:

Lp. Nazwa Adres Nr. telefonu Adres strony www
1 DAWBUD 16-400 Suwałki, Kowalskiego 7/33 505999792 www.likwidacjaowadow.com.pl
2 Marcin Taraszkiewicz 16-400 Jeleniewo, Wołownia 793162108 www.likwidacjaowadow.pl
3 Fanrad 16-402 Suwałki, Turówka Stara 5Ł 504137363 www.dddsuwalki.pl
4 INSEKT 16-300 Augustów, Kopernika 21 B 692984733

 

Koszty związane z usunięciem roju, gniazda owadów będą wynikały z umowy zawartej z firmą. Wymienione firmy nie są związane z Państwową Strażą Pożarną. Podane dane teleadresowe są przykładowe – istnieją inne firmy.