List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy

List Ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy