image_pdfimage_print

8 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sejneńskiego w 2018 roku.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzej Sobolewski, V-ce starosta sejneński – Antoni Baudzis, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach nadkom. Jan Wieliczko, ppłk SG w Sejnach Sławomir Modzelewski, druh Ryszard Grzybowski – prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP, Nadleśniczy Piotr Nalewajek.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę JRG Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach kpt. Daniela Sapiegę dla Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach mł. bryg. mg inż. Artur Przeborowski, który przywitał gości oraz funkcjonariuszy i pracowników Komendy. Komendant przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP w Sejnach za 2018 rok, przedstawił realizację projektu remontu budynku KP PSP Sejny, przebudowy placu manewrowego przy Komendzie Powiatowej w Sejnach i podziękował wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę.

Następnie głos zabrał Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzej Sobolewski podsumowując funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim. W dalszej części narady przemawiali zaproszeni goście dziękując Państwowej Straży Pożarnej za współpracę.

Na zakończenie narady Komendant Powiatowy podziękował zaproszonym gościom za przybycie, a także za wzajemną współpracę oraz dbanie o ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu. Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach wraz z Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wręczyli awanse dla dwóch funkcjonariuszy.

Opracował: mł. ogn. Tomasz Leonowicz
Zdjęcia: mł. ogn. Tomasz Leonowicz