image_pdfimage_print

9 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sejneńskiego w 2017 roku.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Jarosław Wendt, Starosta sejneński Piotr Franciszek Alszko, Komendant Powiatowy Policji w Sejnach podinsp. Marek Andrzej Bogdan, Komendant Placówki Straży Granicznej w Sejnach ppłk Sławomir Modzelewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh. Ryszard Grzybowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewodzkiego ZOSP RP dh. Zdzisław Czakis, Proboszcz Parafii Sejny ksiądz prałat Zbigniew Bzdak.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach bryg. mgr inż. Mariusz Cichosz dla Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Jarosław Wendt. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach mł. bryg. mg inż. Artur Przeborowski, który przywitał gości oraz funkcjonariuszy i pracowników Komendy. Komendant przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP w Sejnach za 2017 rok, przedstawił realizację projektu remontu budynku KP PSP Sejny i podziękował wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę.

Następnie głos zabrał Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Jarosława Wendt podsumowując funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim. W dalszej części narady przemawiali zaproszeni goście dziękując Państwowej Straży Pożarnej za współpracę.

Na zakończenie narady Komendant Powiatowy podziękował zaproszonym gościom za przybycie, a także za wzajemną współpracę oraz dbanie o ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu.