image_pdfimage_print

KLAUZULA INFORMACYJNA dla petentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO) informujemy, że:

 

1.     Administratorem przetwarzającym Pani(a) danych osobowe jest Komendant Powiatowy PaństwowejStraży Pożarnej w Sejnach, z siedzibą w Sejnach, ul. Strażacka 2, tel. 87 5 163 840,fax. tel. 87 5 163 850, e-mail: kppspse@straz.bialystok.pl

2.     W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych(15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, tel.: 85 670 27 11, fax. 85 653 72 16, e-mail: iod@straz.bialystok.pl).

3.     Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

4.     Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.     Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej jednak, nie dłużej niż przez 50 lat.

6.     Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.     Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Sławki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

8.     Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

9.     Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.