image_pdfimage_print

W związku z ,,Wdrożeniem  wyróżnika AB=47 w sieci telekomunikacyjnej Policji” w dniu 1 lipca 2020 r. zostaną wyłączone dotychczasowe kierunki numerów resortowych rozpoczynających się na 85, 86 i 87. Abonenci sieci publicznych (stacjonarnych i komórkowych) będą mogli dzwonić na numery resortu spraw wewnętrznych wybierając nowy wyróżnik 47 i 7-cyfrowe numery resortowe (np.: 47 711 8310)

Dotychczasowy sposób wybierania numerów przestanie funkcjonować z końcem czerwca.

Przykład wykonywania połączenia na numer resortowy w strefie Suwalskiej z sieci publicznej:

Obecny sposób wybierania numeru PSP

z sieci publicznych krajowych

Docelowy sposób wybierania numeru PSP

z sieci publicznych krajowych

87 516 38 31

87 516 xx xx

47 711 8301

47 711 xxxx

 

Przykład wykonywania połączenia na numer resortowy w strefie Suwalskiej z sieci zagranicznych:

Obecny sposób wybierania numeru PSP

z sieci publicznych międzynarodowych

Docelowy sposób wybierania numeru PSP

z sieci publicznych międzynarodowych

+48 87 516 38 31

+48 87 516 xxxx

+48 47 711 8301

+48 47 711 xxxx

 

NUMERY ALARMOWE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN:

112 – numer alarmowy

997 – Policja,

998 – Straż Pożarna,

999 – Pogotowie Ratunkowe.