Oferty do – Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja i remont nawierzchni wraz z poprawą odwodnienia placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach”

Link – plik w formie PDF