Pozostałe jednostki OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Żegarach

Jednostka OSP S-1 z gminy Sejny. Na swym wyposażeniu posiada samochód Ford z roku 1995 z motopompą M 8/8 (GLM 8).

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bierżałowcach

Jednostka OSP S-1 z gminy Sejny. Posiada samochód Żuk A06 z 1986 roku, z motopompą M 8/8. (GLM 8).

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnym

Jednostka OSP S-1 z gminy Krasnopol. Posiada samochód VW Transporter z 1993 roku, z motopompą M 8/8 ( GLM 8).

Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnetkach

Jednostka OSP S-1 z gminy Giby. Posiada samochód Star GBA 2,5/16 z 1976 roku oraz Żuk A15 z 1969 roku, z motopompą M 8/8. (GLM 8).

Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzelcu

Jednostka OSP S-1 z gminy Giby. Posiada samochód Renault S170 – GBA 3/16 z roku 1988, z beczką 3 tyś. litrów wody, autopompą i motopompą M 8/8 (GBA 3/16).

Ochotnicza Straż Pożarna w Głębokim Brodzie

Jednostka OSP S-1 z gminy Giby. Posiada samochód Ford z 1999 roku z motopompą M 8/8 (GLM 8).

Ochotnicza Straż Pożarna w Zelwie

Jednostka OSP S-1 z gminy Giby. Posiada samochód Ford z 1997 roku z motopompą M 8/8 (GLM 8).

Ochotnicza Straż Pożarna w Widugierach

Jednostka OSP M-1 z gminy Puńsk. Posiada motopompę M 8/8. Nie posiada obecnie samochodu na wyposażeniu.

 
Jednostki OSP w KSRG

OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

Ochotnicza Straż Pożarna w Bubelach

Jednostka OSP S-1 z gminy Sejny. Na swym wyposażeniu posiada samochód marki Star 200 z beczką na wodę o pojemności 2,5 tyś litrów, z autopompą, motopompą M 8/8 oraz motopompą pływającą typu Niagara. (GBA 2,5/20).

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodnikach

Jednostka OSP S-2 z gminy Sejny. Na swym wyposażeniu posiada samochód Star 244 z roku 1987. (GBM 2,5/8 – Samochód gaśniczy średni z beczką 2,5 tyś. litrów wody i motopompą M 8/8) oraz Mikrobus Renault Master z 2003 roku . Na wyposażeniu swoim posiada również dodatkową motopompę M 8/8, pływającą motopompę typu Niagara, piłę spalinową do cięcia betonu i stali, piłę spalinową do cięcia drewna oraz sześć kompletów ubrań ochronnych typu Nomex. Jednostka OSP w Ogrodnikach liczy 23 członków.
Gmina Sejny obejmuje obszar 218km2, w tym 67% przypada na użytki rolne, a 27% na użytki leśne. Gmina Sejny stanowi 25,47% powierzchni całego powiatu.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Berżnikach

Jednostka OSP S-1 z gminy Sejny. Posiada samochód GBA 2,5/16 Magirus-Deutz z 1981 roku z beczką 2,5 tyś litrów wody. Ta jednostka wyposażona jest również w jedną dodatkową motopompę M 8/8, pompę pływającą Niagara, piłę spalinową do cięcia drewna oraz sześć kompletów ubrań ochronnych typu Nomex.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gibach

Jednostka OSP S-2 z gminy Giby. Na swoim wyposażeniu posiada samochód Star 244 z 1993 roku z beczką 2,5 tyś. litrów wody i autopompą(GBA 2,5/16). Na wyposażeniu jest również jedna dodatkowa motopompa M 8/8, pływająca motopompa typu Niagara, jeden aparat oddechowy powietrzny podciśnieniowy, piła spalinowa do cięcia drewna oraz sześć kompletów ubrań ochronnych Nomex. Jednostka liczy 41 członków.
Gmina Giby obejmuje swym zasięgiem obszar o łącznej powierzchni 324 km2, co stanowi około 36 % obszaru powiatu sejneńskiego. Obszar gminy w znacznej mierze, bo około 75 % stanowi Puszcza Augustowska.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnopolu

Jednostka OSP S-2 z gminy Krasnopol. Posiada dwa samochody gaśnicze, Kamaz z 2017 roku, z beczką 5,5 tyś. litrów wody (GCBA 5,5/32) oraz Star 200 z beczką 2,5 tyś. litrów wody ( GBA 2,5/24 i GBA 2,5/20 ). Na swym wyposażeniu posiada również motopompę pływającą typu Niagara, jeden aparat powietrzny podciśnieniowy oraz sześć kompletów ubrań ochronnych typu Nomex. W swoich szeregach skupia 34 ochotników.
Gmina Krosnopol swym zasięgiem obejmuje obszar o łącznej powierzchni 172 km2, co stanowi około 20 % obszaru powiatu sejneńskiego. Lasy w tej gminie zajmują 35,87 km2

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Maćkowej Rudzie

Jednostka OSP S-2 z gminy Krasnopol. Na wyposażeniu posiada dwa samochody, Mercedes Atego z beczką 2,5 tyś. litrów wody i autopompą oraz Jelcz z beczką 6 tyś. litów wody z autopompą i motopompą pływającą (GBA 2,5/16 i GCBA 6/32). Na swym wyposażeniu ma również jedną dodatkową motopompę M 8/8, motopompę pływającą Niagara oraz sześć kompletów ubrań ochronnych typu Nomex. OSP Maćkowa Ruda liczy 24 ochotników.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Puńsku

Jednostka OSP S-2 z gminy Puńsk. Posiada dwa samochody gaśnicze, Mercedes Atego z 2009 roku z beczką na wodę 2,5 tyś. litrów i autopompą (GBA 2,5/24), Jelcz 014 z 1994 roku z beczką 5 tyś. litrów wody i autopompą (GCBA 5/32). Na swoim wyposażeniu posiada również dwie dodatkowe motopompy M 8/8, motopompę pływającą typu Macximum, piłę spalinową do cięcia drewna, jeden aparat oddechowy powietrzny podciśnieniowy oraz dwa nadciśnieniowe i dwadzieścia kompletów ubrań ochronnych Nomex. Liczy 31 członków.
Gmina Puńsk obejmuje swym zasięgiem obszar o łącznej powierzchni 138 km 2, co stanowi około 16 % obszaru powiatu sejneńskiego. Lasy w tej gminie zajmują powierzchnię 15,39 km2.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Smolanach

Jednostka OSP S-1 z gminy Puńsk. Posiada samochód Kamaz z 2017 roku, z beczką 5,5 tyś. litrów wody (GCBA 5,5/32). Posiada również motopompę pływającą Niagara, piłę spalinową do cięcia drewna oraz osiem kompletów ubrań ochronnych typu Nomex. OSP Smolany w swoich szeregach skupia 30 strażaków ochotników
Informacje ogólne o KSRG

Informacje o Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zgodnie z właściwością terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy tworzą oraz koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy władzy :

  • wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę,
  • starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego,
  • wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:

  • powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin i powiatu,
  • wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa,
  • centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju.

System funkcjonuje w dwóch stanach:

  • stałym czuwaniu i doraźnym reagowaniu, polegającym na podejmowaniu działań ratowniczych przez własne siły i środki powiatu i gmin,
  • wykonywaniu działań ratowniczych wymagających użycia sił i środków spoza powiatu, wtedy uruchamiany jest poziom wspomagania i koordynacji ze szczebla wojewódzkiego, a przy dużych lub złożonych działaniach ratowniczych ze szczebla centralnego (kraju).Historia powstania OSP w Sejnach

Historia powstania OSP i Izby tradycji Pożarniczej w Sejnach:

http://www.psp.sejny.pl/wp-content/uploads/2018/02/Historia-OSP-w-Sejnach.pdf

Opracował: bryg. Mariusz Cichosz