Samochody na wyposażeniu Straży Pożarnej w Sejnach

MAN TGA 26.430 6X6 (GCBA 9/64) Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu MAN TGA 26.430. Rok produkcji 2005 Podstawowe dane techniczne: Kabina:ilość miejsc siedzących 1+1+1, Moc maksymalna - 316 kW(430 KM), Rodzaj napędu - 6 x 6. Zabudowa ...

więcej

Sposób załatwiania spraw w KP PSP w Sejnach

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków. 1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, odwołań, zażaleń i petycji w każdy poniedziałek. 2. Przyjęcia odbywają się w godzinach 7.30 - 15.45 w Komen...

więcej

Informacje ogólne o KSRG

Informacje o Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i inn...

więcej

Historia powstania OSP w Sejnach

Historia powstania OSP w Sejnach

Historia powstania OSP i Izby tradycji Pożarniczej w Sejnach: http://www.psp.sejny.pl/wp-content/uploads/2018/02/Historia-OSP-w-Sejnach.pdf Opracował: bryg. Mariusz Cich...

więcej

Zestawienie zdarzeń

Działania ratowniczo - gaśnicze Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Sejny w styczniu 2018 roku Rodzaj zdarzenia maj 2018 roku cały rok 2018 ...

więcej