Informacje ogólne o KSRG

Informacje o Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i inn...

więcej

Historia powstania OSP w Sejnach

Historia powstania OSP w Sejnach

Historia powstania OSP i Izby tradycji Pożarniczej w Sejnach: http://www.psp.sejny.pl/wp-content/uploads/2018/02/Historia-OSP-w-Sejnach.pdf Opracował: bryg. Mariusz Cich...

więcej

Zestawienie zdarzeń

Działania ratowniczo - gaśnicze Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Sejny w styczniu 2018 roku Rodzaj zdarzenia maj 2019 roku cały rok 2019 ...

więcej

Kierownictwo JRG

D-ca JRG PSP Sejny kpt. Sapiega Daniel od dnia 01.09.2018 r. tel. (87) 5 163 837 d.sapiega@straz.bialystok...

więcej

Historia Straży Pożarnej w Sejnach

Władze miasta Sejny i powiatu w osobach Muchina i Łunda definitywnie przekonały władze o potrzebie utworzenia straży pożarnej w Sejnach. 2 grudnia 1875 roku powołano Towarzystwo Ochotnicze do Gaszenia Ognia. Misję tworzenia towarzystwa powierzono Jakubowi Chełmińskiemu. W roku 1876 rozpocz...

więcej