Kierownictwo JRG

D-ca JRG PSP Sejny kpt. Sapiega Daniel od dnia 01.09.2018 r. tel. (87) 5 163 837 d.sapiega@straz.bialystok...

więcej

Historia Straży Pożarnej w Sejnach

Władze miasta Sejny i powiatu w osobach Muchina i Łunda definitywnie przekonały władze o potrzebie utworzenia straży pożarnej w Sejnach. 2 grudnia 1875 roku powołano Towarzystwo Ochotnicze do Gaszenia Ognia. Misję tworzenia towarzystwa powierzono Jakubowi Chełmińskiemu. W roku 1876 rozpocz...

więcej

Bezpieczeństwo pożarowe w domu

Informacje o zachowaniu bezpieczeństwa pożarowego w domu. Bezpieczne korzystanie z urządzeń i instalacji gazowych. Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W celu unikni...

więcej

Bezpieczne wakacje

Jest pełnia lata i niebawem wakacje - czas wypoczynku i relaksu! Przed Wami wiele niezwykłych przygód wycieczek i zabaw. Ten czas swobody skutkuje niestety niejednokrotnie tragicznymi wydarzeniami. Apelujemy: do wszystkich dzieci i młodzieży Rozważnie korzystajcie ze wszystkich ...

więcej

Apel – nie wypalajmy traw

Każdego roku wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się sezon wypalania traw. Na łąkach, nieużytkach, w przydrożnych rowach i na miedzach pojawiają się niszczące płomienie. Jest to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi i niektórych obiektów budowlanych...

więcej