Święto Zmarłych 2017

Święto Zmarłych 2017

Dnia 01.11.2017 w Święto Zmarłych tradycyjnie jak co roku sejneńscy strażacy oddali hołd swoim zmarłym kolegom. Po uroczystej zbiórce na placu przy KP PSP w Sejnach, złożono znicze przy obelisku wzniesionym ku czci poległych i zmarłych Strażaków. Następnie wraz z orkiestrą dętą prz...

więcej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe o cenę pełnienia funkcji obowiązków inspektora inwestycyjnego. Szczegóły w linkach w pdf poniżej: Zapytanie ofertowe

więcej

Zapytanie ofertowe

Komenda Powiatowa PSP w Sejnach zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż oleju opałowego do kotłowni centralnego ogrzewania. Szczeguły w linku w formacie pdf poniżej. ...

więcej

Ślubowanie strażaków w KP PSP Sejny

Ślubowanie strażaków w KP PSP Sejny

W dniu 01.08.2017r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Sejnach  odbyło się  uroczyste ślubowanie pięciu nowozatrudnionych  funkcjonariuszy  rozpoczynających służbę w Państwowej Straży Pożarnej w JRG PSP Sejny.  Ślubowanie złożyli: str. Rafał Buchowski, str. Krzysztof Pietkiewicz, ...

więcej