Historia powstania OSP w Sejnach

Historia powstania OSP w Sejnach

Historia powstania OSP i Izby tradycji Pożarniczej w Sejnach: http://www.psp.sejny.pl/wp-content/uploads/2018/02/Historia-OSP-w-Sejnach.pdf Opracował: bryg. Mariusz Cich...

więcej

Zestawienie zdarzeń

Działania ratowniczo - gaśnicze Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Sejny w 2020 roku Rodzaj zdarzenia marzec 2020 rok cały rok 2020 ...

więcej

Kierownictwo JRG

D-ca JRG PSP Sejny st.kpt. mgr Sapiega Daniel od dnia 01.09.2018 r. tel. 47 711 8304 d.sapiega@straz.bialy...

więcej

Historia Straży Pożarnej w Sejnach

Władze miasta Sejny i powiatu w osobach Muchina i Łunda definitywnie przekonały władze o potrzebie utworzenia straży pożarnej w Sejnach. 2 grudnia 1875 roku powołano Towarzystwo Ochotnicze do Gaszenia Ognia. Misję tworzenia towarzystwa powierzono Jakubowi Chełmińskiemu. W roku 1876 rozpocz...

więcej

Bezpieczeństwo pożarowe w domu

Informacje o zachowaniu bezpieczeństwa pożarowego w domu. Bezpieczne korzystanie z urządzeń i instalacji gazowych. Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W celu unikni...

więcej