image_pdfimage_print

List Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego do Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego w sprawie dotacji dla jednostek służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na unowocześnienie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 2017-2020.

Treść z listu w linku poniżej:

DOLiZK-OL–552-10/2018