SALA EDUKACYJNA ,,OGNIK”

 

 

 

 

 

SALA EDUKACYJNA ,,OGNIK”

Otwarcie Sali edukacyjnej w naszej jednostce to zadanie związane jest z realizacją celu szczegółowego – „Tworzenie warunków do prowadzenia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego”.Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Akcja skierowana jest  do najmłodszych: przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych. W  mieście Sejny znajdują się trzy przedszkola i dwie szkoły podstawowe, których nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne we współpracy z naszą Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Dzieci podczas wycieczek dużo dowiadują się na temat zagrożeń, mają bezpośredni kontakt z wyposażeniem(samochody strażackie i inny sprzęt ratowniczo gaśniczy ), którym są bardzo zainteresowane.

Komenda nasza w dniu 08.02.2018 r. uroczyście otworzyła Salę edukacyjną ,,Ognik”  , która przemówi do dzieci bezpośrednio i wpłynie na wytwarzanie odruchów bezwarunkowego przeciwdziałania zagrożeniom. Jesteśmy przekonani, że umożliwienie korzystania z sali edukacyjnej  uatrakcyjni wycieczki edukacyjne dzieci i przyczyni się do nabywania przez nie warunków bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach i miejscach .

Wyposażenie interaktywne ułatwi najmłodszym mieszkańcom miasta i powiatu przyswajanie wiedzy na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji ich występowania.

Na realizację projektu w siedzibie KP PSP w Sejnach zostało wygospodarowane i urządzone pomieszczenie zgodnie z wytycznymi (kąciki tematyczne wraz ze sprzętem i wyposażeniem, które mogą być źródłem zagrożeń).

W ramach programu przeszkoleni strażacy  prowadzić będą zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego. Rolą strażaków jest wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem),  jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem. Ponadto dzieci będą mogły zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar.

Jesteśmy przekonani, że szkolenia realizowane w ramach projektu przełożą się na zmniejszenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla (czadem) w naszych domach.