Kategoria: Sala Ognik

SALA EDUKACYJNA ,,OGNIK”

          SALA EDUKACYJNA ,,OGNIK” Otwarcie Sali edukacyjnej w naszej jednostce to zadanie związane jest z realizacją celu szczegółowego - „Tworzenie warunków do prowadzenia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego”.

więcej