image_pdfimage_print

6 styczeń 2018 roku poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński wizytował jednostkę Ratowniczo Gaśniczą w Sejnach. Podczas wizyty obecny był również z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Sobolewski.

Pan Minister spotkał się ze zmianą służbową, następnie zapoznał się ze stanem realizacji inwestycji „Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Cały projekt przewidziany jest na lata 2017-2018. Prace wykonane w 2017 roku to między innymi:

– wyburzenie klatki schodowej

– wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, oświetlenia oraz monitoringu

– tynkowanie ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń

– przebudowa oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek oraz toalet

– budowa magazynu ogólnego na potrzeby JRG

– wymiana stolarki okiennej wraz w obróbką w świetlicy Komendy

– wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w garażach

Łączny koszt wykonanych w 2017 roku robót opiewał na 558,13 tysięcy zł.