image_pdfimage_print

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, odwołań, zażaleń i petycji w każdy poniedziałek.

2. Przyjęcia odbywają się w godzinach 7.30 – 15.45 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach, ul. Strażacka 2.

3. W przypadku nieobecności Komendanta w wyżej wymienionych sprawach przyjmuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach

4. W przypadku nieobecnaości Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach i jego Zastępcy w sprawach przyjmuje funkcjonariusz komórki organizacyjno – kadrowej.

5. W celu ustalenia terminu i godziny spotkania nalezy zgłosić się osobiście do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Sejnach lub umówić się telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu (87) 5 163 840.

6. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

7. Interesanci w innych sprawach są także przyjmowani przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Sejnach w każdy dzień roboczy w godzinach od 7:30 do 15:30.