image_pdfimage_print

W poniedziałek (13 lipca 2020 roku) odbyło się spotkanie ministra Mariusza Kamińskiego z Ritą Tamašunienė, minister spraw wewnętrznych Litwy. Rozmowy odbyły się w przeddzień oficjalnej wizyty premiera Litwy wraz z delegacją. W trakcie spotkania ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy podpisali Memorandum dotyczące m.in. wzmocnienia współpracy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

W spotkaniu uczestniczył również Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w MSWiA oraz Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Stronę litewską reprezentowali ponadto Eduardas Borisovas, ambasador Litwy w Polsce oraz Saulius Greičius, kierownik Straży Pożarnej Litwy.

W trakcie spotkania ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy podpisali Memorandum dotyczące wzmocnienia współpracy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy innych katastrof, także z uwzględnieniem współpracy w kontekście sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. Zawarcie tego rodzaju porozumienia przyczyni się do zapewniania bezpieczeństwa obywatelom Polski i Litwy poprzez skuteczne zwalczanie zagrożeń, mogących powstać po obu stronach granicy.

W trakcie spotkania omówiono bieżące kwestie bilateralne, transgraniczne oraz współpracy służb mundurowych. Kolejne spotkanie polsko-litewskie odbędzie się na poziomie koordynatorów współpracy transgranicznej we wrześniu br. w Wilnie.

Żródło: MSWiA