Regulamin organizacyjny

Link do regulaminu organizacyjnego:

Regulamin organizacyjny KP PSP Sejny
Dyżurni Stanowiska Kierowania KP PSP w Sejnach

mł. bryg. mgr inż. Waldemar Staśkielunas

 

kpt. Robert Bałulis

 

 mł. asp. Szymon Kunicki

 

mł. ogn. inż. Tomasz Leonowicz
Pracownicy komendy

Sekcja Kwatermistrzowsko- Techniczna

 

ogn. mgr inż. Kamil Okulanis

Mł. specjalista

Dźwilewski Wiesław

Technik


Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów

mgr. Dorota Kozakiewicz


Sekcja ds. Organizacyjno- Kadrowych

kpt. mgr inż. Dariusz Leonowicz

Kierownik Sekcji

Magdalena Szkarnulis

Technik


Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno- Rozpoznawczych

asp. Daniel Fiedorowicz

St. Specjalista
Kierownictwo Komendy

Komendant Powiatowy PSP w Sejnach

mł. bryg. mgr inż. Artur Przeborowski

od dnia 07.05.2016 r.


Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach

st. kpt. Roman Roszkowski

od dnia 03.06.2019 r.