image_pdfimage_print

18 października 2019 roku w Sejnach odbyło się szkolenie w zakresie współdziałania strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Teoretyczną część zajęć zorganizowano i przeprowadzono w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach.  Szkolenie praktyczne z wykorzystaniem śmigłowca EC 135 z bazy HEMS w Suwałkach, miało miejsce na lądowisku gminnym w Gibach. W szkoleniu uczestniczyło 19 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz

10 funkcjonariuszy z KP PSP w Sejnach. Słuchacze doskonalili  umiejętności współdziałania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
W trakcie szkolenia przeprowadzono ćwiczenia w:

– Dysponowaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do zdarzeń.

– Łączności radiowej ze śmigłowcem HEMS.

– Ogólnych zasadach bezpieczeństwa przy współpracy ze śmigłowcem HEMS.

– Zasadach wyboru miejsca do lądowania w dzień i w nocy.

– Przyjmowaniu śmigłowca na lądowisku w dzień i w nocy.

 

 

 

Opracował: mł. kpt. Henryk Hołdyński