Uroczystość przekazania obowiązków Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

http://straz.bialystok.pl/2020/08/05/uroczystosc-powolania-podlaskiego-komendanta-wojewodzkiego-psp/