image_pdfimage_print

W załączeniu publikujemy wyniki ze sprawdzianu z lęku wysokości i
sprawdzianu z pływania.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów
naboru mogą składać pozostałe dokumenty (wymienione w ogłoszeniu o
naborze) do dnia 15 maja 2018 roku do godziny 15:30. Na podstawie
złożonych dokumentów za posiadane wykształcenie/wyszkolenie/umiejętności
zostaną przyznane punkty poszczególnym kandydatom.

Link do wyników z III etapu kwalifikacji