image_pdfimage_print

W dniu 29 września 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sejnach zostało zakończone szkolenie „Kierowanie działaniem ratowniczym dla członków OSP”. Celem szkolenia było zapoznanie strażaków ratowników OSP z następującymi zagadnieniami:

– Musztra w Ochotniczej Straży Pożarnej

– Prawa i obowiązki KDR podczas prowadzenia działań ratowniczych

– Rozpoznanie i prowadzenie działań ratowniczych podczas lokalnych podtopień i powodzi

– Kierowanie działaniami ratowniczymi

– Wprowadzanie decyzji podczas akcji gaśniczych

– Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń chemiczno-ekologicznych

– Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym

– Ewakuacja osób poszkodowanych z dysfunkcjami

– Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania

– Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych

– Kierowanie działaniami na przykładzie wybranych akcji ratowniczych

– Współpraca z mediami

Szkolenie przeprowadzono weekendowo  w okresie   21 – 22 września 2019 r. i  28-29 września 2019 r. Kurs został zorganizowany i przeprowadzony przez funkcjonariuszy  komendy PSP
w Sejnach, zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego przystąpiło 17 druhów z terenu powiatu sejneńskiego. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym. W zakończeniu szkolenia i w uroczystym wręczaniu dyplomów uczestniczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sejnach st. kpt. Roman Roszkowski oraz Dowódca Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Sejnach
kpt. Daniel Sapiega. Uczestnikom szkolenia gratulujemy zdanego egzaminu, uzyskanych  kwalifikacji oraz  poszerzenia  wiedzy.

 

opracowanie: mł. kpt. Henryk Hołdyński

zdjęcia: KP PSP w Sejnach