image_pdfimage_print

17 września 2018 roku na placu Komendy Powiatowej PSP w Sejnach odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia inwestycji pod nazwą „Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach” finansowanej ze środków przeznaczonych na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020.

W uroczystościach udział  brali: Pan Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbrygadier Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, Pan Piotr Alszko – Starosta Sejneński, ks. Dziekan Zbigniew Bzdak – kapelan, wójtowie z terenu powiatu oraz komendanci, dowódcy i kierownicy współpracujących ze strażą instytucji.

W wyniku realizacji inwestycji uzyskano między innymi następujące efekty rzeczowe: powstał ześlizg strażacki, wydzielono pomieszczenie do przechowywania odzieży specjalnej, wybudowano magazyn, przebudowano łazienki, toalety oraz wejście do budynku, wyremontowano ciągi komunikacyjne, wymieniono okna w świetlicy, wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową przebudowano serwerownię i wyposażono w nowoczesną centralę telefoniczną, wykonano posadzki przemysłowe w garażach, a jeden z garaży przystosowano do mycia pojazdów w okresie zimowym.

Finansowanie inwestycji :

– Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 – 970. 000,00zł,

– Komendant Główny PSP przekazał dofinansowanie ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń – 147.997,14zł,

– Starostwo Powiatowe w Sejnach  – 78.130,00zł.

Razem kwota: 1.196.127,14zł.

Podczas uroczystości zostały również wręczone awanse na wyższe stanowiska służbowe.