Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę oleju opałowego do kotłowni C.O. w KP PSP w Sejnach” 2021r.

Link do zawiadomienia poniżej:

Zawiadomienie o wyborze oferty