Zawiadomienie o wyborze oferty dot. dostawy paliwa do pojazdów służbowych

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. dostawy paliwa do pojazdów służbowych w linkach poniżej:

Zawiadomienie o wyborze oferty

protokół z otwarcia ofert