Zestawienie zdarzeń

Działania ratowniczo – gaśnicze Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Sejny w styczniu 2018 roku

Rodzaj zdarzenia maj 2018 roku cały rok 2018
 Pożary,
w tym:
3 27
 małe 3 24
 średnie 0 3
 duże 0 0
 Miejscowe Zagrożenia,
w tym:
6 45
 małe 0 8
 lokalne 6 37
 średnie 0 0
 duże 0 0
 Alarmy fałszywe 0 4
Ogółem zdarzeń 9 76